Announcement


Posted on Thursday, 11th July 2019 by Administrator

Minimum Quantity Order (moq)


PENTING**
**UNTUK MAKLUMAT SEMUA PEMBEKAL JIKA TERDAPAT "MOQ" PADA SEBUTHARGA TUAN PUAN. SILA MASUKKAN "MOQ" TERSEBUT PADA RUANGAN"MINIMUM QUANTITY BUY"DAN CATATKAN MOQ BERSAMA BILANGAN MOQ DI RUANGAN "REMARK". SEKIAN, TERIMA KASIH.


IMPORTANT**
**FOR VENDOR INFOMATION, IF YOUR QUOTATION HAVE "MOQ", PLEASE REMARK "MINIMUM QUANTITY BUY" ON MOQ COLUMNS AND REMARK MOQ AND QUANTITY ON REMARK COLUMNS,THANKS.